Wolontariat na rzecz budowy schroniska dla zwierząt w Mysłowicach