Mistrzostwa Śląska 23.06.2018

STADNINA KONI „ARABKA” MYSŁOWICE – DZIEĆKOWICE  
UL. BEMA 22, 41-400 MYSŁOWICE TEL. 607257376
WWW.SKARABKA.PL


Mistrzostwa Śląska Jazdy w Damskim Siodle Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu 23.06.2018

 

 1. Organizator: Stadnina Koni „Arabka”, ul. Bema 22, 41-400 Mysłowice
 2. Termin zawodów: 23.06.2018 (sobota)
 3. Termin zgłoszeń ostatecznych – 21.06.2018   

Zgłoszenia należy przesłać wyłącznie poprzez platformę zgłoszeniową www.equita.pl Na stronie zgłoszenia, listy startowe i wyniki. Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zgłoszeniami prosimy o kontakt e-mail: pomoc@equita.pl lub
tel. 506 134 185

 

 1. Miejsce zawodów: SK „Arabka”, ul. Bema 22, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie.
 2. Warunki techniczne:  
 • plac konkursowy- czworobok o wymiarach 20x60 m, podłoże piaszczyste;  
 • rozprężania- hala o wymiarach 30x60m – podłoże  piaszczyste. 
 1. Osoby oficjalne:
 • Sędzia główny: Anna Piasecka
 • Sędzia WZJ: Elżbieta Wnuk
 • Lekarz weterynarii zawodów: Sabina Martyniak
 • Dyrektor zawodów: Celina Nierodkiewicz
 1. Uczestnicy: w zawodach regionalnych: kluby, zawodnicy i konie zarejestrowane w WZJ i PZJ.  Do startu w zawodach towarzyskich uprawnieni są wszyscy zawodnicy niezarejestrowani i zarejestrowani w ŚZJ lub PZJ, z aktualną licencją na dany rok lub bez niej, o ile nie posiadali w swojej karierze 3 lub wyższej klasy sportowej. 
 2. Dokumentacja zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ.
 3. Organizator może wprowadzić ograniczenia przyjęć zawodników i koni w przypadku dużej  ilości  zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów lub ich odwołania w przypadkach niezależnych  od organizatora.
 5. Zawody towarzyskie i regionalne zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny ujeżdżenia oraz pozostałymi przepisami PZJ. Mistrzostwa Śląska Stowarzyszenia Jazdy w Damskim Siodle - zgodne z przepisami Stowarzyszenia.
  Uwaga: Zawodnicy - amatorzy w celu dopuszczenia do startów w zawodach towarzyskich muszą przedstawić: aktualne badania lekarskie potwierdzone przez lekarza sportowego, polisę NNW oraz zgodę opiekunów prawnych (w przypadku osób nieletnich).


PROGRAM ZAWODÓW 23.06.2018
Początek zawodów: godz. 9.00.


Mistrzostwa Śląska  Jazdy w Damskim Siodle

 • Konkurs finałowy MPA juniorów - program dostępny na stronie Stowarzyszenia Jazdy w Damskim Siodle
 • Finał Mistrzostw Śląska w damskim siodle – D4 (program PZJ)
 • Konkurs dla początkujących Amazonek w damskim siodle - L1 (PZJ)
 • Pozostałe konkursy w damskim siodle: elegancji, przejazd dowolny.

 
KONKURSY :

 • Konkurs nr 1  L-1
 • Konkurs nr 2  L-2
 • Konkurs nr 3  L-3 regionalny i towarzyski
   
 • Konkurs nr 4  P-2
 • Konkurs nr 5  D-2
 • Konkurs nr 6  N-4
 • Konkurs nr 7  C-1
 • Konkurs nr 9  CC-4
 • Konkurs nr 10  CC-5
  Obowiązują programy edycja 2016

Zawody w paraujeżdżeniu

 • Konkurs nr 1  Poziom I – drużynowy – 2018 
 • Konkurs nr 2  Poziom II – drużynowy – 2018 
 • Konkurs nr 3  Poziom III – drużynowy – 2018 
 • Konkurs nr 4  Poziom IV – drużynowy – 2018  

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE
 

 1. Opłaty: opłata organizacyjna 70,00 PLN od przejazdu (ZR, ZT, Mistrzostwa Śląska w damskim siodle); 40,00 PLN za udział we wszystkich konkursach dodatkowych w damskim siodle. 
 2. Wszystkie opłaty należy  uregulować przed startem.
 3. Pojemniki na paszę i wodę we własnym zakresie. W sprawie boksów prosimy o kontakt telefoniczny.
 4. Wyżywienie we własnym zakresie lub na terenie Ośrodka.
 5. Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys. 200zł.
 6. Wymagana dokumentacja dla koni: paszport PZHK lub PZJ, aktualne szczepienia ochronne.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu.
 8. Nagrody: dla zwycięskich koni flot’s i nagrody rzeczowe.
 9. Propozycje zawodów zatwierdzone przez Śląski Związek Jeździecki.

 
SPRAWY WETERYNARYJNE
 

 1. Powiatowy lekarz wet. Dr Tadeusz Hapeta
 2. Lekarz wet. zawodów Dr Sabina Martyniak 601 156 266 Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
  1. szczepienie podstawowe:
  • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 
  • drugie szczepienie – nie wcześniej  niż 21-go dnia i nie później j niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
  1. szczepienie przypominające:
  • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
  • żadne szczepienie przypominające nie może  się odbyć później  niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.

 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM


Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględnione w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażającym dobru konia lub ciąży klaczy klaczy, oraz do przypadków nadużycia pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży na zawody i powrotnej z zawodów.
 4. Należy  dołożyć  wszelkich starań, aby zapewnić  koniom staranną  opiekę po zakończeniu zawodów, a także  humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obciążeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.