Obchody 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećkowicach

Data: 04.10.2014

W dniu 4.10.2014 zakończyły się obchody 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećkowicach, na które zostaliśmy zaproszeni. W uroczystym spotkaniu uczestniczyła senator Elżbieta Bieńkowska , prezydent Edward Lasok oraz zaproszeni goście.
 

Spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń zasłużonym strażakom- ochotnikom. Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał druh Adam Szczyrba, a odznakę "Strażak Wzorowy" otrzymał druh Tomasz Stolarczyk.
 

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" nadawany jest m.in. za wyróżniającą się działalność, energiczne i planowe kierownictwo, bohaterstwo i odwagę podczas akcji gaśniczych i ratowniczych. Odznaka „Strażak Wzorowy" nadawana jest czynnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną.
 

- W imieniu Zarządu i wszystkich strażaków pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu nowego samochodu i remontu naszej remizy. Chciałbym także podziękować za tegoroczne obchody jubileuszu 120-lecia działalności naszej jednostki. – mówi Dariusz Kotas, prezes OSP Dziećkowice.
 

Strażacy w sposób szczególny podziękowali gwardzistce OSP w Dziećkowicach pani Agnieszce Helbik - Kuśmierz ze stadniny koni „Arabka" za reprezentowanie dzielnicy i jej strażaków, a także za osiągnięte wyniki sportowe w jeździe konnej. Statuetkę pani Agnieszce wręczyła osobiście pani senator Elżbieta Bieńkowska. Było to bardzo miłe wyróżnienie i dziękujemy serdecznie OSP Dziećkowice za zaproszenie i bardzo miłą atmosferę.
 

Celina Nierodkiewicz